Rafi862 Wiki
(Anulowanie wersji nr 4444 utworzonej przez Dominikolo (dyskusja))
 
Linia 290: Linia 290:
 
}
 
}
 
 
.pi-theme-proison,
+
.pi-theme-poison,
.pi-theme-Proison {
+
.pi-theme-Poison {
 
border: 2px solid #A040A0;
 
border: 2px solid #A040A0;
 
}
 
}
 
 
.pi-theme-proison .pi-header,
+
.pi-theme-poison .pi-header,
.pi-theme-proison .pi-title,
+
.pi-theme-poison .pi-title,
.pi-theme-Proison .pi-header,
+
.pi-theme-Poison .pi-header,
.pi-theme-Proison .pi-title {
+
.pi-theme-Poison .pi-title {
 
background-color: #A040A0;
 
background-color: #A040A0;
 
}
 
}

Aktualna wersja na dzień 19:58, 27 maj 2018

.portable-infobox {
  background-color: white;
  border: 2px solid #C0C0C0;
  border-radius: 5px;
  color: black !important;
 width: 270px;
}

.pi-border-color {
  border-color: rgba(0,0,0,.2);
}

.pi-secondary-background {
  background-color: white;
}

.portable-infobox .pi-header,
.portable-infobox .pi-title,
.pi-theme-chapterbox .pi-secondary-background {
  text-align: center;
  background-color: #C0C0C0;
}

.pi-navigation {
  text-align: center;
}

.pi-theme-facility {
  border: 2px solid #00b0b0;
}

.pi-theme-facility .pi-header,
.pi-theme-facility .pi-title,
.pi-theme-facility .pi-secondary-background {
  background-color: #00b0b0;
}

.pi-theme-voice,
.pi-theme-dungeon {
  border: 2px solid lightblue;
}

.pi-theme-voice .pi-header,
.pi-theme-voice .pi-title,
.pi-theme-dungeon .pi-header,
.pi-theme-dungeon .pi-title{
  background-color: lightblue;
}

.pi-theme-music {
  border: 2px solid #9400D3;
}

.pi-theme-music .pi-header,
.pi-theme-music .pi-title {
  background-color: #9400D3;
  color: white;
}

.pi-theme-chapterbox {
  border: 2px solid #808080;
}

.pi-theme-chapterbox .pi-header,
.pi-theme-chapterbox .pi-title {
  background-color: #808080;
  color: white;
}

.pi-theme-Battle-Zone {
  border: 2px solid #FF4F50;
}

.pi-theme-Battle-Zone .pi-header,
.pi-theme-Battle-Zone .pi-title {
  background-color: #FF4F50;
}

.pi-theme-Ransei {
  border: 2px solid #40E0D0;
}

.pi-theme-Ransei .pi-header,
.pi-theme-Ransei .pi-title {
  background-color: #40E0D0;
}

.pi-theme-Orre {
  border: 2px solid #5d5e8a;
}

.pi-theme-Orre .pi-header,
.pi-theme-Orre .pi-title {
  background-color: #5d5e8a;
}

.pi-theme-Kanto {
  border: 2px solid #80BB1D;
}

.pi-theme-Kanto .pi-header,
.pi-theme-Kanto .pi-title {
  background-color: #80BB1D;
}

.pi-theme-Johto {
  border: 2px solid #CAC02E;
}

.pi-theme-Johto .pi-header,
.pi-theme-Johto .pi-title {
  background-color: #CAC02E;
}

.pi-theme-Hoenn {
  border: 2px solid #67C1AB;
}

.pi-theme-Hoenn .pi-header,
.pi-theme-Hoenn .pi-title {
  background-color: #67C1AB;
}

.pi-theme-Sinnoh {
  border: 2px solid #9072A3;
}

.pi-theme-Sinnoh .pi-header,
.pi-theme-Sinnoh .pi-title {
  background-color: #9072A3;
}

.pi-theme-Unova {
  border: 2px solid #6BAECE;
}

.pi-theme-Unova .pi-header,
.pi-theme-Unova .pi-title {
  background-color: #6BAECE;
}

.pi-theme-Kalos {
  border: 2px solid #CB0B4F;
}

.pi-theme-Kalos .pi-header,
.pi-theme-Kalos .pi-title {
  background-color: #CB0B4F;
}

.pi-theme-Alola {
  border: 2px solid #DC5A40;
}

.pi-theme-Alola .pi-header,
.pi-theme-Alola .pi-title {
  background-color: #DC5A40;
}

.pi-theme-Orange-Archipelago,
.pi-theme-Orange-Islands {
  border: 2px solid #FFAD61;
}

.pi-theme-Orange-Archipelago .pi-header,
.pi-theme-Orange-Archipelago .pi-title,
.pi-theme-Orange-Islands .pi-header,
.pi-theme-Orange-Islands .pi-title {
  background-color: #FFAD61;
}

.pi-theme-Sevii-Islands,
.pi-theme-Male {
  border: 2px solid #6890F0;
}

.pi-theme-Sevii-Islands .pi-header,
.pi-theme-Sevii-Islands .pi-title,
.pi-theme-Male .pi-header,
.pi-theme-Male .pi-title {
  background-color: #6890F0;
}

.pi-theme-Fiore {
  border: 2px solid #6B8E23;
}

.pi-theme-Fiore .pi-header,
.pi-theme-Fiore .pi-title {
  background-color: #6B8E23;
}

.pi-theme-Almia {
  border: 2px solid #1E90FF;
}

.pi-theme-Almia .pi-header,
.pi-theme-Almia .pi-title {
  background-color: #1E90FF;
}

.pi-theme-Oblivia {
  border: 2px solid #FFD700;
}

.pi-theme-Oblivia .pi-header,
.pi-theme-Oblivia .pi-title {
  background-color: #FFD700;
}

.pi-theme-normal {
  border: 2px solid #A8A878;
}

.pi-theme-normal .pi-header,
.pi-theme-normal .pi-title {
  background-color: #A8A878;
}

.pi-theme-fire,
.pi-theme-Fire {
  border: 2px solid #F08030;
}

.pi-theme-fire .pi-header,
.pi-theme-fire .pi-title,
.pi-theme-Fire .pi-header,
.pi-theme-Fire .pi-title{
  background-color: #F08030;
}

.pi-theme-water,
.pi-theme-Water {
  border: 2px solid #6890F0;
}

.pi-theme-water .pi-header,
.pi-theme-water .pi-title,
.pi-theme-Water .pi-header,
.pi-theme-Water .pi-title {
  background-color: #6890F0;
}

.pi-theme-grass,
.pi-theme-Grass {
  border: 2px solid #78C850;
}

.pi-theme-grass .pi-header,
.pi-theme-grass .pi-title,
.pi-theme-Grass .pi-header,
.pi-theme-Grass .pi-title {
  background-color: #78C850;
}

.pi-theme-electric,
.pi-theme-electric {
  border: 2px solid #F8D030;
}

.pi-theme-electric .pi-header,
.pi-theme-electric .pi-title,
.pi-theme-Electric .pi-header,
.pi-theme-Electric .pi-title {
  background-color: #F8D030;
}

.pi-theme-ice,
.pi-theme-Ice {
  border: 2px solid #98D8D8;
}

.pi-theme-ice .pi-header,
.pi-theme-ice .pi-title,
.pi-theme-Ice .pi-header,
.pi-theme-Ice .pi-title {
  background-color: #98D8D8;
}

.pi-theme-fighting,
.pi-theme-Fighting {
  border: 2px solid #C03028;
}

.pi-theme-fighting .pi-header,
.pi-theme-fighting .pi-title,
.pi-theme-Fighting .pi-header,
.pi-theme-Fighting .pi-title {
  background-color: #C03028;
}

.pi-theme-poison,
.pi-theme-Poison {
  border: 2px solid #A040A0;
}

.pi-theme-poison .pi-header,
.pi-theme-poison .pi-title,
.pi-theme-Poison .pi-header,
.pi-theme-Poison .pi-title {
  background-color: #A040A0;
}

.pi-theme-ground,
.pi-theme-Ground {
  border: 2px solid #E0C068;
}

.pi-theme-ground .pi-header,
.pi-theme-ground .pi-title,
.pi-theme-Ground .pi-header,
.pi-theme-Ground .pi-title {
  background-color: #E0C068;
}

.pi-theme-flying,
.pi-theme-Flying {
  border: 2px solid #A890F0;
}

.pi-theme-flying .pi-header,
.pi-theme-flying .pi-title,
.pi-theme-Flying .pi-header,
.pi-theme-Flying .pi-title {
  background-color: #A890F0;
}

.pi-theme-psychic,
.pi-theme-Psychic {
  border: 2px solid #F85888;
}

.pi-theme-psychic .pi-header,
.pi-theme-psychic .pi-title,
.pi-theme-Psychic .pi-header,
.pi-theme-Psychic .pi-title {
  background-color: #F85888;
}

.pi-theme-bug,
.pi-theme-Bug {
  border: 2px solid #A8B820;
}

.pi-theme-bug .pi-header,
.pi-theme-bug .pi-title,
.pi-theme-Bug .pi-header,
.pi-theme-Bug .pi-title {
  background-color: #A8B820;
}

.pi-theme-rock,
.pi-theme-Rock {
  border: 2px solid #B8A038;
}

.pi-theme-rock .pi-header,
.pi-theme-rock .pi-title,
.pi-theme-Rock .pi-header,
.pi-theme-Rock .pi-title {
  background-color: #B8A038;
}

.pi-theme-ghost,
.pi-theme-Ghost {
  border: 2px solid #705898;
}

.pi-theme-ghost .pi-header,
.pi-theme-ghost .pi-title,
.pi-theme-Ghost .pi-header,
.pi-theme-Ghost .pi-title {
  background-color: #705898;
}

.pi-theme-dragon,
.pi-theme-Dragon {
  border: 2px solid #7038F8;
}

.pi-theme-dragon .pi-header,
.pi-theme-dragon .pi-title,
.pi-theme-Dragon .pi-header,
.pi-theme-Dragon .pi-title {
  background-color: #7038F8;
}

.pi-theme-dark,
.pi-theme-Dark {
  border: 2px solid #705848;
}

.pi-theme-dark .pi-header,
.pi-theme-dark .pi-title,
.pi-theme-Dark .pi-header,
.pi-theme-Dark .pi-title {
  background-color: #705848;
}

.pi-theme-fairy,
.pi-theme-Fairy {
  border: 2px solid #F0B6BC;
}

.pi-theme-fairy .pi-header,
.pi-theme-fairy .pi-title,
.pi-theme-Fairy .pi-header,
.pi-theme-Fairy .pi-title {
  background-color: #F0B6BC;
}
 
.pi-theme-steel,
.pi-theme-Steel {
  border: 2px solid #B8B8D0;
}

.pi-theme-steel .pi-header,
.pi-theme-steel .pi-title,
.pi-theme-Steel .pi-header,
.pi-theme-Steel .pi-title {
  background-color: #B8B8D0;
}

.pi-theme-normal,
.pi-theme-Normal {
  border: 2px solid #E0E0CF;
}

.pi-theme-normal .pi-header,
.pi-theme-normal .pi-title,
.pi-theme-Normal .pi-header,
.pi-theme-Normal .pi-title {
  background-color: #E0E0CF;
}

.portable-infobox .pi-data-label {
 flex-basis: 116px;
}